کمترین: 
15450
بیشترین: 
15450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15450
زمان: 
11/22 20:20
قیمت دینار کویت امروز 22 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 15450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":15450}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399