کمترین: 
5100
بیشترین: 
5100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5100
زمان: 
11/22 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 5100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":5100}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399