کمترین: 
4033
بیشترین: 
4033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4033
زمان: 
11/22 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 22 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 بهمن 1396 , 4033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":4033}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399