کمترین: 
1312
بیشترین: 
1312
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312
زمان: 
11/22 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 22 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 1312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":1312}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399