کمترین: 
6820
بیشترین: 
6820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6820
زمان: 
11/22 20:20
قیمت پوند امروز 22 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 بهمن 1396 , 6820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":6820}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399