کمترین: 
6064
بیشترین: 
6064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6064
زمان: 
11/22 20:20
قیمت یورو امروز 22 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 بهمن 1396 , 6064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":6064}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398