کمترین: 
593
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
593
زمان: 
11/22 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 22 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 بهمن 1396 , 593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 10:10","price":595},{"date":"1396/11/22 20:20","price":593}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399