کمترین: 
836.1
بیشترین: 
879.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
855.9
زمان: 
11/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 855.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 01:30","price":853},{"date":"1396/11/22 04:30","price":879.29},{"date":"1396/11/22 07:30","price":855.39},{"date":"1396/11/22 08:00","price":853},{"date":"1396/11/22 08:30","price":848.99},{"date":"1396/11/22 09:00","price":845.9},{"date":"1396/11/22 09:30","price":851.13},{"date":"1396/11/22 10:00","price":847},{"date":"1396/11/22 13:30","price":844.4},{"date":"1396/11/22 14:00","price":840},{"date":"1396/11/22 14:30","price":842},{"date":"1396/11/22 15:00","price":836.1},{"date":"1396/11/22 15:30","price":850.5},{"date":"1396/11/22 16:00","price":862},{"date":"1396/11/22 16:30","price":850.46},{"date":"1396/11/22 19:30","price":871.99},{"date":"1396/11/22 20:30","price":853},{"date":"1396/11/22 22:30","price":857},{"date":"1396/11/22 23:30","price":855.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398