کمترین: 
7975.4
بیشترین: 
8418.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8299.9
زمان: 
11/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 بهمن 1396 , 8299.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 01:30","price":8179.9},{"date":"1396/11/22 04:30","price":8396.4},{"date":"1396/11/22 07:30","price":8057.2},{"date":"1396/11/22 08:00","price":8115},{"date":"1396/11/22 08:30","price":7980.8},{"date":"1396/11/22 09:00","price":7975.4},{"date":"1396/11/22 09:30","price":8118},{"date":"1396/11/22 10:00","price":8004},{"date":"1396/11/22 13:30","price":8091.7},{"date":"1396/11/22 14:00","price":8107.4},{"date":"1396/11/22 14:30","price":8029},{"date":"1396/11/22 15:00","price":8048.2},{"date":"1396/11/22 15:30","price":8188.6},{"date":"1396/11/22 16:00","price":8293},{"date":"1396/11/22 16:30","price":8266.8},{"date":"1396/11/22 19:30","price":8418.9},{"date":"1396/11/22 20:00","price":8375.5},{"date":"1396/11/22 20:30","price":8280.4},{"date":"1396/11/22 22:30","price":8338},{"date":"1396/11/22 23:00","price":8395.6},{"date":"1396/11/22 23:30","price":8299.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399