کمترین: 
1491000
بیشترین: 
1498000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1498000
زمان: 
11/21 17:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 1498000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 13:24","price":1491000},{"date":"1396/11/21 15:30","price":1496000},{"date":"1396/11/21 17:30","price":1498000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399