کمترین: 
302000
بیشترین: 
307500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307500
زمان: 
11/21 18:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 21 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 307500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 12:48","price":302000},{"date":"1396/11/21 13:06","price":306500},{"date":"1396/11/21 18:30","price":307500}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399