کمترین: 
1491500
بیشترین: 
1499000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1499000
زمان: 
11/21 17:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 بهمن 1396 , 1499000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 12:48","price":1491500},{"date":"1396/11/21 13:24","price":1492000},{"date":"1396/11/21 15:00","price":1494500},{"date":"1396/11/21 15:30","price":1497000},{"date":"1396/11/21 17:12","price":1498000},{"date":"1396/11/21 17:30","price":1499000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398