کمترین: 
760000
بیشترین: 
764000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
764000
زمان: 
11/21 15:30
قیمت نیم سکه امروز 21 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 764000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 12:48","price":760000},{"date":"1396/11/21 13:42","price":762000},{"date":"1396/11/21 15:30","price":764000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398