کمترین: 
761000
بیشترین: 
766000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
766000
زمان: 
11/21 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 766000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 12:30","price":761000},{"date":"1396/11/21 12:48","price":761500},{"date":"1396/11/21 13:06","price":762000},{"date":"1396/11/21 13:36","price":762500},{"date":"1396/11/21 13:42","price":763500},{"date":"1396/11/21 14:36","price":764000},{"date":"1396/11/21 15:00","price":764500},{"date":"1396/11/21 15:30","price":765500},{"date":"1396/11/21 18:06","price":766000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399