کمترین: 
0
بیشترین: 
2850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2850
زمان: 
11/21 11:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 2850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 11:10","price":0},{"date":"1396/11/21 11:10","price":2850}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399