کمترین: 
595
بیشترین: 
596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
596
زمان: 
11/21 11:30
قیمت کرون سوئد امروز 21 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 بهمن 1396 , 596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 10:50","price":596},{"date":"1396/11/21 11:20","price":595},{"date":"1396/11/21 11:30","price":596}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399