کمترین: 
97782.7
بیشترین: 
97854.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97782.7
زمان: 
11/21 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 21 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 97782.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 10:20","price":97835.2},{"date":"1396/11/21 10:30","price":97839.5},{"date":"1396/11/21 10:40","price":97854.1},{"date":"1396/11/21 13:20","price":97782.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398