کمترین: 
2175
بیشترین: 
2175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2175
زمان: 
11/21 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 2175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":2175}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399