کمترین: 
63.5
بیشترین: 
63.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.5
زمان: 
11/21 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 21 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 63.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":63.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399