کمترین: 
2781.4
بیشترین: 
2781.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2781.4
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 بهمن 1396 , 2781.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":2781.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399