کمترین: 
3350.9
بیشترین: 
3350.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3350.9
زمان: 
11/21 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 3350.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":3350.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398