کمترین: 
9834.5
بیشترین: 
9834.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9834.5
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 21 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 9834.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":9834.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398