کمترین: 
312.6
بیشترین: 
312.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
312.6
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 312.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":312.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399