کمترین: 
12309.7
بیشترین: 
12309.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12309.7
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 12309.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":12309.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398