کمترین: 
456.5
بیشترین: 
456.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.5
زمان: 
11/21 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 بهمن 1396 , 456.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":456.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398