کمترین: 
3937.4
بیشترین: 
3937.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3937.4
زمان: 
11/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 3937.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":3937.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399