کمترین: 
2939.8
بیشترین: 
2939.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2939.8
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 بهمن 1396 , 2939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":2939.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399