کمترین: 
3398.9
بیشترین: 
3398.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3398.9
زمان: 
11/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 3398.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":3398.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399