کمترین: 
967.4
بیشترین: 
967.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
967.4
زمان: 
11/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 967.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":967.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399