کمترین: 
5113.3
بیشترین: 
5113.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5113.3
زمان: 
11/21 09:10
قیمت پوند امروز 21 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 بهمن 1396 , 5113.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":5113.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399