کمترین: 
4531.3
بیشترین: 
4531.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4531.3
زمان: 
11/21 09:10
قیمت یورو امروز 21 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4531.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":4531.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399