کمترین: 
3697.8
بیشترین: 
3697.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3697.8
زمان: 
11/21 09:10
قیمت دلار امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 بهمن 1396 , 3697.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 09:10","price":3697.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399