کمترین: 
62.69
بیشترین: 
62.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.69
زمان: 
11/21 00:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 62.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:32","price":62.69}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399