کمترین: 
2.61
بیشترین: 
1316.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1316.14
زمان: 
11/21 02:30
قیمت اونس طلا امروز 21 بهمن 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 21 بهمن 1396 , 1316.14 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:10","price":1313.61},{"date":"1396/11/21 00:15","price":1313.51},{"date":"1396/11/21 00:20","price":1313.09},{"date":"1396/11/21 00:25","price":1313.54},{"date":"1396/11/21 00:30","price":1314.24},{"date":"1396/11/21 00:35","price":1315.45},{"date":"1396/11/21 00:40","price":1315.24},{"date":"1396/11/21 00:45","price":1315.28},{"date":"1396/11/21 00:50","price":1315.49},{"date":"1396/11/21 00:55","price":1315.09},{"date":"1396/11/21 01:00","price":1316.62},{"date":"1396/11/21 01:05","price":1316.31},{"date":"1396/11/21 02:30","price":1316.14}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399