کمترین: 
2.604
بیشترین: 
2.615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.61
زمان: 
11/21 02:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 2.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":2.604},{"date":"1396/11/21 00:32","price":2.605},{"date":"1396/11/21 01:00","price":2.615},{"date":"1396/11/21 02:32","price":2.61}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399