کمترین: 
1.7004
بیشترین: 
1.7076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7004
زمان: 
11/21 02:32
قیمت بنزین امروز 21 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 1.7004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":1.7011},{"date":"1396/11/21 00:32","price":1.7076},{"date":"1396/11/21 01:00","price":1.7047},{"date":"1396/11/21 02:32","price":1.7004}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399