کمترین: 
551.5
بیشترین: 
553.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
552.88
زمان: 
11/21 01:00
قیمت گازوئیل امروز 21 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 552.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":551.5},{"date":"1396/11/21 00:32","price":553.13},{"date":"1396/11/21 01:00","price":552.88}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398