کمترین: 
857.5
بیشترین: 
924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
866.8
زمان: 
11/21 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 866.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":878},{"date":"1396/11/21 00:30","price":863.73},{"date":"1396/11/21 01:00","price":865},{"date":"1396/11/21 04:30","price":880.6},{"date":"1396/11/21 05:00","price":888},{"date":"1396/11/21 05:30","price":886},{"date":"1396/11/21 07:30","price":896.5},{"date":"1396/11/21 08:00","price":894.61},{"date":"1396/11/21 08:30","price":896.34},{"date":"1396/11/21 09:00","price":899.42},{"date":"1396/11/21 10:30","price":924},{"date":"1396/11/21 13:30","price":890},{"date":"1396/11/21 14:00","price":896.8},{"date":"1396/11/21 14:30","price":892.02},{"date":"1396/11/21 15:00","price":890},{"date":"1396/11/21 15:30","price":893.8},{"date":"1396/11/21 16:00","price":892.4},{"date":"1396/11/21 16:30","price":881},{"date":"1396/11/21 17:00","price":884.2},{"date":"1396/11/21 17:30","price":893},{"date":"1396/11/21 18:00","price":887},{"date":"1396/11/21 18:30","price":890},{"date":"1396/11/21 19:00","price":888.69},{"date":"1396/11/21 19:30","price":876},{"date":"1396/11/21 20:00","price":860.4},{"date":"1396/11/21 20:30","price":871.5},{"date":"1396/11/21 21:00","price":857.5},{"date":"1396/11/21 21:30","price":867.43},{"date":"1396/11/21 22:00","price":866.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398