کمترین: 
62.62
بیشترین: 
62.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.62
زمان: 
11/21 02:32
قیمت نفت برنت امروز 21 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 62.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":62.67},{"date":"1396/11/21 00:32","price":62.84},{"date":"1396/11/21 01:00","price":62.76},{"date":"1396/11/21 02:32","price":62.62}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399