کمترین: 
8294
بیشترین: 
9002.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8415.3
زمان: 
11/21 22:00
قیمت بیت کوین امروز 21 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 بهمن 1396 , 8415.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":8632},{"date":"1396/11/21 00:30","price":8535},{"date":"1396/11/21 01:00","price":8504.5},{"date":"1396/11/21 04:30","price":8793.8},{"date":"1396/11/21 05:00","price":8874},{"date":"1396/11/21 05:30","price":8801.2},{"date":"1396/11/21 06:00","price":8860},{"date":"1396/11/21 07:30","price":8992},{"date":"1396/11/21 08:00","price":8901.9},{"date":"1396/11/21 08:30","price":8780},{"date":"1396/11/21 09:00","price":8876.9},{"date":"1396/11/21 10:30","price":8940.2},{"date":"1396/11/21 11:00","price":9002.9},{"date":"1396/11/21 13:30","price":8719.4},{"date":"1396/11/21 14:00","price":8600.1},{"date":"1396/11/21 14:30","price":8639},{"date":"1396/11/21 15:00","price":8533.8},{"date":"1396/11/21 15:30","price":8671.2},{"date":"1396/11/21 16:00","price":8607.7},{"date":"1396/11/21 16:30","price":8562.7},{"date":"1396/11/21 17:00","price":8618},{"date":"1396/11/21 17:30","price":8715.4},{"date":"1396/11/21 18:00","price":8700.8},{"date":"1396/11/21 18:30","price":8692.1},{"date":"1396/11/21 19:00","price":8619.9},{"date":"1396/11/21 19:30","price":8417.9},{"date":"1396/11/21 20:00","price":8350},{"date":"1396/11/21 20:30","price":8374.9},{"date":"1396/11/21 21:00","price":8294},{"date":"1396/11/21 21:30","price":8394.2},{"date":"1396/11/21 22:00","price":8415.3}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399