کمترین: 
59.05
بیشترین: 
59.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.06
زمان: 
11/21 02:32
قیمت نفت سبک امروز 21 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 59.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":59.05},{"date":"1396/11/21 00:32","price":59.24},{"date":"1396/11/21 01:00","price":59.22},{"date":"1396/11/21 02:32","price":59.06}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399