کمترین: 
62.69
بیشترین: 
64.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.3
زمان: 
11/20 19:32
قیمت نفت اوپک امروز 20 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 64.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 16:32","price":62.69},{"date":"1396/11/20 19:32","price":64.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398