کمترین: 
64.3
بیشترین: 
64.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.3
زمان: 
11/19 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 19 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 64.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 16:32","price":64.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399