کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
11/19 15:40
قیمت افغانی امروز 19 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 15:40","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398