کمترین: 
301500
بیشترین: 
304000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301500
زمان: 
11/19 12:06
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 19 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 301500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":304000},{"date":"1396/11/19 11:54","price":302000},{"date":"1396/11/19 12:06","price":301500}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399