کمترین: 
452500
بیشترین: 
456000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456000
زمان: 
11/19 13:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 19 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 456000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":456000},{"date":"1396/11/19 11:42","price":455000},{"date":"1396/11/19 11:54","price":453000},{"date":"1396/11/19 12:06","price":452500},{"date":"1396/11/19 13:36","price":456000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398