کمترین: 
759500
بیشترین: 
764500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760500
زمان: 
11/19 14:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 760500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":764500},{"date":"1396/11/19 11:42","price":763500},{"date":"1396/11/19 11:54","price":759500},{"date":"1396/11/19 13:36","price":762000},{"date":"1396/11/19 14:00","price":761500},{"date":"1396/11/19 14:12","price":760500}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399