کمترین: 
300000
بیشترین: 
305000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
300000
زمان: 
11/19 12:06
قیمت سکه گرمی امروز 19 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 300000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":305000},{"date":"1396/11/19 11:54","price":301000},{"date":"1396/11/19 12:06","price":300000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398