کمترین: 
758000
بیشترین: 
766000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
759000
زمان: 
11/19 14:12
قیمت نیم سکه امروز 19 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 759000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":766000},{"date":"1396/11/19 11:54","price":758000},{"date":"1396/11/19 13:36","price":761000},{"date":"1396/11/19 14:12","price":759000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399