کمترین: 
1480000
بیشترین: 
1490000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1490000
زمان: 
11/19 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1490000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:30","price":1485000},{"date":"1396/11/19 11:42","price":1488000},{"date":"1396/11/19 11:54","price":1480000},{"date":"1396/11/19 12:06","price":1481000},{"date":"1396/11/19 13:36","price":1490000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399